• A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem:
    • Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya,
    • Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya a mellékleteivel egységes szerkezetben (Hatályos 2018. január 29-től.),
    • Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya,

elérhetőek az Egyetemi Hallgatói Képviselet oldalán.

A BME VBK HÖK szervezeti és működési szabályzata: