A Martos Kollégiumba férőhelyet minden félévben adott félévre lehet elnyerni. A férőhely osztással kapcsolatos információkat a HÖK Alapszabály 1. sz melléklete szabályozza, a VBK-ra levetítve a VBK HÖK SZMSZ 3. sz melléklete a mérvadó, melyet a VBK HK félévente felülvizsgál.

Kollégiumi férőhelyek osztásának menete

Kollégiumi férőhelypályázat kiírása a 2019/20/I. (őszi) félévre