Alaptámogatásra jogosult hallgató:

  • állami ösztöndíjasként
  • adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg
  • az adott félévben a Rendszeres szociális ösztöndíj minimum pontszámát eléri
  • rászorultsági kategóriába (TJSz. 15.§ (5) –(6)) tartozik

Érvényes pályázatot a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázattal együtt lehet leadni az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) a megadott határidőig.