Az Egyetemi Hallgatói Képviselet által hirdetett Rendkívüli szociális ösztöndíj olyan esetekben nyújtható be, ha egy váratlan esemény a szociális helyzet romlását idézi elő. Az esemény bekövetkezését követően fél éven belül adható le a pályázat. Egy félévben több pályázat is benyújtható, amennyiben ok-okozati összefüggés nincs köztük.

A Rendkívüli szociális ösztöndíj pontozási alapelveit és eljárásrendjét a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

A pályázattal felmerülő kérdésekkel az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) Szociális Referensét, Rajczi Barnabás (rajczi.barnabas@bmeehk.hu) vagy a Kari Hallgatói Képviselet Szociális Referensét, Kajus Dorina Zsanettet (kajus.dorina@vegyeszhk.hu) keressétek.

Pályázati kiírás és az adatlap linkje ezen a honlapon érhető el.