Az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) (www.szoc.sc.bme.hu) leadott pályázattal elnyerhető 5 hónapon át folyósított, adott félévre szóló ösztöndíj. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat az Igazoláslista, a pontrendszert és az Eljárásrendet a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A beszerzendő dokumentumokhoz az alábbi Segédlet ad támpontot.

Amennyiben kérdés merül fel Benned, keresd a Hallgatói Képviselet Szociális Bizottságát (szocbiz@vegyeszhk.hu) vagy a Kari Szociális Referenst, Benda Biankát (benda.bianka@vegyeszhk.hu)

Pályázati adatlap kitöltés és a kapcsolódó igazolások feltöltése 2019. február 4. 23:59 a http://szoc.sc.bme.hu oldalon
Hiánypótlás 2019. február 10. 23:59-ig a http://szoc.sc.bme.hu oldalon
Személyes bemutatási időszak 2019. február 11-ig a Kari Hallgatói Képviselet irodájában (Martos Kollégium I. emelet 41. szoba).
2019. január 20-ig kerülnek kihirdetésre a pontos időpontok.