Az oktatással kapcsolatos szabályzatok:

  • BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ,
  • 12/2013 (VI. 24) számú Rektori Utasítás az oktatás szervezéséről, Tanulmányi Ügyrend,
  • 17/2009. (08.29.) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól,
  • Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje (OHV Szabályzat),

elérhetőek a KTH oldalán.

  • A Tanulmányi Ösztöndíj osztás elvei elérhetőek a VBK HÖK SZMSZ 4. sz mellékletében az alábbi oldalon.