Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj2020-02-19T20:13:06+01:00

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, egy meghatározott elvrendszer alapján ítélik meg. Az összeg megállapításakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban, illetve a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5 950 Ft).

Az ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditindex, a korrigált kreditindex, vagy a teljesítmény index lehet, amelyet a Kari Hallgatói Képviselet határoz meg a dékán véleményének figyelembevételével. A hallgatókat homogén hallgatói csoportokban, az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint rangsorolják. Az első féléves mesterszakos hallgatók esetében az ösztöndíj odaítélésének alapja a felvételi pontszámuk. Más felsőoktatási intézményből, szakról, képzési formáról átvett, illetve külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

A tanulmányi ösztöndíjat Karunkon az alábbi szabályzat alapján ítéljük meg: (SZMSZ 4. sz. melléklet)
Dékáni Nyilatkozat

Dékáni Nyilatkozat módósító

KTB határozat – 2020. 01. 31.

SZMSZ 4. sz. melléklet