Tanulmányi ösztöndíj2021-10-01T22:04:30+02:00

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, egy meghatározott elvrendszer alapján ítélik meg. Az összeg megállapításakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban, illetve a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a.

Az ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditindex, a korrigált kreditindex, vagy a teljesítmény index lehet, amelyet a Kari Hallgatói Képviselet határoz meg a dékán véleményének figyelembevételével. A hallgatókat homogén hallgatói csoportokban, az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint rangsorolják. Az első féléves mesterszakos hallgatók esetében az ösztöndíj odaítélésének alapja a felvételi pontszámuk. Más felsőoktatási intézményből, szakról, képzési formáról átvett, illetve külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

A tanulmányi ösztöndíjat Karunkon az alábbi szabályzat alapján ítéljük meg: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek

Go to Top