Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj2023-03-19T18:27:32+01:00

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, egy meghatározott elvrendszer alapján ítélik meg. Az összeg megállapításakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban, illetve a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a.

Az ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditindex, a korrigált kreditindex, vagy a teljesítmény index lehet, amelyet a Kari Hallgatói Képviselet határoz meg a dékán véleményének figyelembevételével. A hallgatókat homogén hallgatói csoportokban, az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint rangsorolják. Az első féléves mesterszakos hallgatók esetében az ösztöndíj odaítélésének alapja a felvételi pontszámuk. Más felsőoktatási intézményből, szakról, képzési formáról átvett, illetve külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

A 2021/22/2 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra még a következő szabályzat vonatkozik: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

A 2022/23/1 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

A 2022/23/2 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

Go to Top