Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj2024-03-01T22:56:28+01:00

Tanulmányi ösztöndíjra az Egyetem állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói jogosultak, nem kell rá jelentkezni. A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónapra) adható. Az első alkalommal beiratkozó hallgató az alapképzés első megkezdett félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítményét kell figyelembe venni, melynek mérőszáma a kreditindex. A tárgyfélévet megelőző félév, vagy félévek szünetelése a tanulmányi ösztöndíj jogosultságból nem kizáró ok. Ez esetben az utolsó aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

Első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi vizsgán elért pontok száma. A pontszámot a felvi.hu oldalon lehet megtekinteni.

Az összeg meghatározásakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban, illetve a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a.

A tanulmányi ösztöndíjban jogosult hallgatók számára az Egyetem a Tanulmányi Rendszerben (NEPTUN) megadott adatok alapján folyósítja az ösztöndíjukat.

Osztási elvek

A 2021/22/2 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra még a következő szabályzat vonatkozik: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

A 2022/23/1 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

A 2022/23/2 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

A 2023/24/1 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.
A 2023/24/2 félévben nyújtott tanulmányi teljesítmény alapján folyósított ösztöndíjra a következő új szabályzat fog vonatkozni: Tanulmányi ösztöndíj osztás elvek.

Go to Top