A közösségi termekre foglalást a portán található formanyomtatvány kitöltésével tudtok leadni. Csak szorgalmi időszakra érvényes az adott beosztás, a
vizsgaidőszakban a termek szabadon használhatóak tanulásra.

A jelenlegi beosztás: