Kedves Hallgatók!

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet Tisztújító Szavazásához, valamint a
rendszeres szociális ösztöndíj bírálók megválasztásának céljából összehívott Szavazásához tartozó névjegyzék az alábbi gombra kattintva érhető el.

A névjegyzék az Alapszabály értelmében a Szavazás megkezdése előtti napig tekinthető meg

A HÖK Alapszabály értelmében minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező kari hallgató jelölhet és jelölhető. A nyilvános névjegyzék a választójoggal rendelkező hallgatók tanulmányi nyilvántartó
rendszerbeli azonosítóját (továbbiakban: Neptun kód) tartalmazza.

A Bizottság elnöke

  • a névjegyzékből törvénysértően kihagyott,
  • a névjegyzék elkészítése után választójogot szerzett, valamint
  • a választójogát visszanyert

hallgatót a Kancelláriával utólag felveteti a névjegyzékbe, és erről a hallgatót értesítő
megküldésével tájékoztatja. 
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt benyújtott kifogást a Bizottság elnökéhez kell benyújtani, aki a kifogásról legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

A Szavazási Bizottság elnöke: Vuics Márton András (vuics.marton@vegyeszhk.hu).