Kedves Hallgatók!

A pályázatok ellenőrzése során sajnos több esetben is nem a kiírásban ismertetett pontoknak megfelelő pontok kerültek meghatározásra. A HSZI által végzett ellenőrzést követően a VBK a hibás pontok esetében újból felülvizsgálta a teljes pályázati anyagot, majd a javításokat követően újbóli eredményt határozott meg. Ezáltal a korábban elfogadott osztási elveknek megfelelően a pályázatot elnyert hallgatók száma csökkent, azonban több esetben is az ösztöndíjak mértéke változott.

A változtatások elsősorban a kiírás következő pontjai miatt volt szükségesek.

  1. „Az adatlapok kitöltése során, a már fokozattal rendelkező szerzőkhöz/előadókhoz részvételi százalék tartozik. Publikációról, előadásról, poszterről igazolás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a szerzők
    munkájának százalékos megoszlása igazolt az adatlapon. A pályázó az adatlapon egy konzulenst vagy témavezetőt
    feltüntethet, aki nem számít a százalékos megoszlásba. A többi szerzőt figyelembe veszik a százalékos megoszlás
    számításánál.”. A te adatlapodon nem lett minden a cikkben feltüntetett szerző megjelölve.” Több pályázónál nem volt minden a cikkben/előadásban feltüntetett szerező szerepeltetve, ezért az adatlap így nem fogadható el.
  2. „A tanulmányi, szakmai vagy tudományos tevékenységeket csak egyszer lehet elismertetni.” Azon pályázók, akik a 2020/21/2 (tavaszi) félévben is pályáztak, és az akkori pályázatukban egyszer már elismertették a demonstrátori tevékenységüket arra a félévre, nekik csak akkor tudtunk pontot adni, ha az igazoláson szereplő tárgy neve más volt, vagy feltüntették, hogy a nyári időszakban is tartottak laborokat. Utóbbi esetben a rövidebb időtartam miatt 5 pontban részesültek.
  3. Az OTDK eredmények egy oszloppal el voltak csúszva, de a meghatározott pontszámok nem változtak.

Szíves megértéseteket köszönjük!