Kedves Hallgatók!

2020.10.22-én (csütörtökön) 17:00-19:00 között lesz az előadás a VBK-s MSc-k kínálta lehetőségekről, melyek az alábbiakban látható témákat fogják érinteni:

A Teams értekezlet linkje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg1MDVkYmEtNTgyZi00NjIyLWEwZWEtN2MxYjEwYWUyNzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22f557eb40-9932-40c5-9fd4-0e36123697a5%22%7