Kedves Hallgatók!

A 2018/19 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíj osztásának elve az SZMSZ 4. számú mellékletében található!